ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС РУУ ЗОРЧИХОД ПГУ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ ШААРДАХГҮЙ

ОХУ-ын Улсын Ариун цэврийн ерөнхий эмчийн 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 22 дугаартай тогтоолоор тус улс руу зорчих гадаадын иргэд коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын ПГУ шинжилгээний “сөрөг” хариутай байх шаардлагыг цуцлав.
Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын нөхцөл байдалтай холбогдуулан шаардлагатай тохиолдолд ОХУ-ын хилийн боомтын шалган нэвтрүүлэх цэгүүдэд гадаадын иргэдээс санамсаргүй түүврийн сонголтоор коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын ПГУ шинжилгээ авах юм.