Итгэмжлэл шалгах

Хилийн чанадад суугаа Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Консулын газарт үйлдсэн итгэмжлэлийг Гадаад харилцааны яамны Консулын газраар дамжуулан авах боломжтой.

- Итгэмжлэл ирсэн эсэхийг ирсэн он цагийн дараалал, илгээгч, хүлээн авагчийн овог нэрээр шалгана уу.
- Ирсэн итгэмжлэлийг Даваа-Баасан гарагт 9:00-12:00, 14:00-16:30 цагийн хооронд авах боломжтой. /12:00-14:00 дотуур ажилтай/
- Тухайн улсын цагийн зөрүүнээс хамаарч зарим итгэмжлэл 1-2 өдрийн дараа ирдэгийг анхаарна уу.

2022/11/25 ҮЗЭХ
2022/11/23 ҮЗЭХ
2022/11/22 ҮЗЭХ
2022/11/21 ҮЗЭХ
2022/11/18 ҮЗЭХ
2022/11/17 ҮЗЭХ
2022/11/16 ҮЗЭХ
2022/11/15 ҮЗЭХ
2022/11/14 ҮЗЭХ
2022/11/11 ҮЗЭХ
2022/11/10 ҮЗЭХ
2022/11/09 ҮЗЭХ
2022/11/08 ҮЗЭХ
2022/11/07 ҮЗЭХ
2022/11/04 ҮЗЭХ
2022/11/03 ҮЗЭХ
2022/11/02 ҮЗЭХ
2022/11/01 ҮЗЭХ
2022/10/31 ҮЗЭХ
2022/10/28 ҮЗЭХ
2022/10/27 ҮЗЭХ
2022/10/26 ҮЗЭХ
2022/10/25 ҮЗЭХ
2022/10/24 ҮЗЭХ
2022/10/21 ҮЗЭХ
2022/10/20 ҮЗЭХ
2022/10/19 ҮЗЭХ
2022/10/18 ҮЗЭХ
2022/10/17 ҮЗЭХ
2022/10/14 ҮЗЭХ
2022/10/13 ҮЗЭХ
2022/10/12 ҮЗЭХ
2022/10/11 ҮЗЭХ
2022/10/10 ҮЗЭХ
2022/10/07 ҮЗЭХ
2022/10/06 ҮЗЭХ
2022/10/05 ҮЗЭХ
2022/10/04 ҮЗЭХ
2022/10/03 ҮЗЭХ
2022/09/30 ҮЗЭХ
2022/09/29 ҮЗЭХ
2022/09/28 ҮЗЭХ
2022/09/27 ҮЗЭХ
2022/09/26 ҮЗЭХ
2022/09/23 ҮЗЭХ
2022/09/22 ҮЗЭХ
2022/09/21 ҮЗЭХ
2022/09/20 ҮЗЭХ
2022/09/19 ҮЗЭХ
2022/09/16 ҮЗЭХ
2022/09/15 ҮЗЭХ
2022/09/14 ҮЗЭХ
2022/09/13 ҮЗЭХ
2022/09/12 ҮЗЭХ
2022/09/09 ҮЗЭХ
2022/09/08 ҮЗЭХ
2022/09/07 ҮЗЭХ
2022/09/06 ҮЗЭХ
2022/09/05 ҮЗЭХ
2022/09/02 ҮЗЭХ
2022/09/01 ҮЗЭХ
2022/08/31 ҮЗЭХ
2022/08/30 ҮЗЭХ
2022/08/29 ҮЗЭХ
2022/08/26 ҮЗЭХ
2022/08/25 ҮЗЭХ
2022/08/24 ҮЗЭХ
2022/08/23 ҮЗЭХ
2022/08/22 ҮЗЭХ
2022/08/19 ҮЗЭХ
2022/08/18 ҮЗЭХ
2022/08/17 ҮЗЭХ
2022/08/16 ҮЗЭХ
2022/08/15 ҮЗЭХ
2022/08/12 ҮЗЭХ
2022/08/11 ҮЗЭХ
2022/08/10 ҮЗЭХ
2022/08/09 ҮЗЭХ
2022/08/08 ҮЗЭХ
2022/08/05 ҮЗЭХ
2022/08/04 ҮЗЭХ
2022/08/03 ҮЗЭХ
2022/08/02 ҮЗЭХ
2022/08/01 ҮЗЭХ
2022/07/29 ҮЗЭХ
2022/07/28 ҮЗЭХ
2022/07/27 ҮЗЭХ
2022/07/26 ҮЗЭХ
2022/07/25 ҮЗЭХ
2022/07/22 ҮЗЭХ
2022/07/21 ҮЗЭХ
2022/07/20 ҮЗЭХ
2022/07/19 ҮЗЭХ
2022/07/18 ҮЗЭХ
2022/07/08 ҮЗЭХ
2022/07/07 ҮЗЭХ
2022/07/06 ҮЗЭХ
2022/07/05 ҮЗЭХ
2022/07/04 ҮЗЭХ
2022/07/01 ҮЗЭХ
2022/06/30 ҮЗЭХ
2022/06/29 ҮЗЭХ
2022/06/28 ҮЗЭХ
2022/06/27 ҮЗЭХ
2022/06/24 ҮЗЭХ
2022/06/23 ҮЗЭХ
2022/06/22 ҮЗЭХ
2022/06/21 ҮЗЭХ
2022/06/20 ҮЗЭХ
2022/06/17 ҮЗЭХ
2022/06/16 ҮЗЭХ
2022/06/15 ҮЗЭХ
2022/06/13 ҮЗЭХ
2022/06/10 ҮЗЭХ
2022/06/09 ҮЗЭХ
2022/06/08 ҮЗЭХ
2022/06/07 ҮЗЭХ
2022/06/06 ҮЗЭХ
2022/06/03 ҮЗЭХ
2022/06/02 ҮЗЭХ
2022/05/31 ҮЗЭХ
2022/05/30 ҮЗЭХ
2022/05/27 ҮЗЭХ
2022/05/26 ҮЗЭХ
2022/05/25 ҮЗЭХ
2022/05/24 ҮЗЭХ
2022/05/23 ҮЗЭХ
2022/05/20 ҮЗЭХ
2022/05/19 ҮЗЭХ
2022/05/18 ҮЗЭХ
2022/05/18 ҮЗЭХ
2022/05/17 ҮЗЭХ
2022/05/16 ҮЗЭХ

- 2022.01.01-2022.03.10 байдлаар ҮЗЭХ