Апостиль гэрчилгээ

АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

Монгол Улсын бичиг баримтыг гадаадын улс орнуудад хэрэглэх тохиолдолд апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай. Ингэснээр ямар нэг дахин баталгаажуулалт шаардахгүйгээр таны бичиг баримт Апостиль конвенцийн гишүүн 121 улсад хүчин төгөлдөр болох юм.

КОНСУЛЫН ГАЗАРТ ХАНДАН ДАРААХ ТӨРЛИЙН БИЧИГ БАРИМТАД АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ БОЛОМЖТОЙ:
- Иргэний үнэмлэх, паспорт, төрсний болон гэрлэлтийн гэрчилгээ зэрэг бүх төрлийн иргэний бүртгэлийн гэрчилгээ,
- Иргэний бүртгэлийн болон цагдаагийн тодорхойлолт
- Бүх шатны боловсролын гэрчилгээ
- Шүүх, прокурорын шийдвэр
- Төрийн захиргааны байгууллагаас олгодог бусад баримт бичиг

- Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна.

Апостиль гэрчилгээний материал бүрдүүлэхдээ анхаарах зүйлс:

1. Баримт бичгийн эх хувийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байна.
2. Бүрдүүлсэн баримт бичгийг тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, Монгол Улсын нотариатаар баталгаажуулсан байна. /баримт бичгүүд нэг нотариатаар баталгаажуулсан байх/
3. Апостиль гэрчилгээ мэдүүлэх өргөдлийн доорх маягтыг бөглөсөн байна. МАЯГТ ТАТАХ
4. Апостиль гэрчилгээ авахаар бүрдүүлсэн материалыг илүү нэг хувь хувилан энэхүү маягтад хавсарган авчрах шаардлагатайг анхаарна уу.
5. Апостиль гэрчилгээний хураамжийг төлсөн баримтыг хавсаргана.

Апостиль гэрчилгээний хураамж нийт 22.500₮ /доорх дансанд төлнө/ 

- Апостиль гэрчилгээний тэмдэгтийн хураамж: 20.000 ₮, Данс: 102100001715, Төрийн банк, Хүлээн авагч: ГХЯам
- Апостиль гэрчилгээний үнэт цаасны төлбөр: 2.500 ₮, Данс: 100900016401, Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯам

Төлбөрөө Консулын газрын үйлчилгээний танхимд байрлах Гэрэгэ Киоск” машинаар төлбөр хийх боломжтой.

Апостиль гэрчилгээг зөвшөөрдөггүй улсад хэрэглэх бичиг баримтад Консулын газар консулын баталгаа хийнэ.

Жич:
1. Хэрэв баталгаажуулах бичиг баримт нь
- дээд боловсролын диплом бол тухайн төгссөн сургуулиас үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт,
- мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх, эсвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бол харьяа аймаг, дүүргийн боловсролын газраас тухайн үнэмлэх, гэрчилгээний үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт авах, тодорхойлолтоо тухайн улсад хэрэглэгдэх хэлээр баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулж, нотариатаар баталгаажуулсан байна.
2. Апостиль гэрчилгээ нь материал өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дараа гарна.
3. Нотариатчийн гэрчилсэн баримт бичиг нь гаргацтай, засваргүй, гарын үсэг тамга тэмдэг нь тод харагдахуйц байна.

4. Апостиль тухай дэлгэрэнгүй: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention

Материал хүлээн авах цаг:

Даваа-Баасан гарагт 9:00-12:00, 14:00-16:30 цагт  хүлээн авна.

/12:00-14:00 дотуур ажилтай/