Апостиль гэрчилгээ

АПОСТИЛЬ ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХАД ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

Монгол Улсын бичиг баримтыг гадаадын улс орнуудад хэрэглэх тохиолдолд апостиль гэрчилгээгээр баталгаажуулах шаардлагатай. Ингэснээр ямар нэг дахин баталгаажуулалт шаардахгүйгээр таны бичиг баримт Апостиль конвенцийн гишүүн 121 улсад хүчин төгөлдөр болох юм.

Апостиль гэрчилгээний материал бүрдүүлэхдээ анхаарах зүйлс:

1.    Апостиль гэрчилгээ авахаар бүрдүүлж буй баримт бичгийн эх хувийг авчирна.
2.    Баримт бичгийг эх хувийн хуулбарыг гэрчилсэн нотариатчийн гарын үсэг, тамга тэмдэг нь тод харагдахуйц байна.
3.    Бүрдүүлэн өгч буй бүх баримт бичгүүдийг баталгаат орчуулга хийлгэж, зөвхөн нэг нотариатчаар гэрчлүүлсэн байх ба нотариатч зөрүүтэй байвал баримт бичгийг хүлээн авах боломжгүй.

Жич: Хэрэв баталгаажуулах баримт бичиг нь:
•    Дээд боловсролын диплом бол тухайн төгссөн сургуулиас үнэн зөвийг нотолсон тодорхойлолт эсвэл E-Mongolia порталаас дээрх тодорхойлолтыг авах боломжтой.
•    Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ бол харьяа аймаг, дүүргийн боловсролын газраас эсвэл E-Mongolia порталаас дээрх тодорхойлолтыг авах боломжтой.
4.  Төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машин, “E-Mongolia” системээс лавлагаа, тодорхойлолт авсан тохиолдолд QR код-ыг урьдчилан уншуулж, нягталсан байна. 

5. Апостиль гэрчилгээ мэдүүлэх өргөдлийн доорх маягтыг бөглөсөн байна. МАЯГТ ТАТАХ

6. Апостиль гэрчилгээний төлбөрийг төлсөн баримтыг хавсаргана. /ГХЯ, Консулын газарт байрлах төлбөрийн КИОСК машинаар картаар төлж болно./

Апостиль гэрчилгээний хураамж нийт 22.500₮ /доорх дансанд төлнө/ 

- Апостиль гэрчилгээний тэмдэгтийн хураамж: 20.000 ₮, Данс: 102100001715, Төрийн банк, Хүлээн авагч: ГХЯам
- Апостиль гэрчилгээний үнэт цаасны төлбөр: 2.500 ₮, Данс: 100900016401, Төрийн сан, Хүлээн авагч: ГХЯам

7. Апостиль гэрчилгээг хүсэлт өгсөн өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дараа олгоно. /Яаралтай бол ажлын 1 хоногийн дараа олгоно./

Та Апостиль гэрчилгээгээ Улаанбаатар хотод өөрийн хаягаар, шуудангаар хүргүүлэх боломжтой. 
Шуудангаар хүргүүлэн авах бол ажилтнаас маягт авна уу.

Апостиль конвенцийн гишүүн улс: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention

Апостиль гэрчилгээг зөвшөөрдөггүй улсад хэрэглэх бичиг баримтад Консулын газар консулын баталгаа хийнэ.

Материал хүлээн авах цаг: Даваа-Баасан гарагт 9:00-12:00, 14:00-16:30 цагт  хүлээн авна. /12:00-14:00 дотуур ажилтай/